Bilgi Bankası

Varlık Barışı Nedir?

Varlık Barışı Nedir? Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak oldukları şirketler de bu avantajlardan yararlanabileceklerdir. Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler de yukarıdaki avantajlardan yararlanabileceklerdir.

Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler de yukarıdaki avantajlardan yararlanabileceklerdir.

Varlık Barışı Nedir?

Örnek; Türkiye’de mukim Bayan (S) 2009 yılında  yurt dışında bilişim teknolojilerine yatırım yapan bir şirket kurmuş, bu şirkete ait ortaklık paylarını 2015 yılında yurt dışında yerleşik bir holdinge kazançlı olarak satmış ve bu satıştan elde ettiği hasılat ile altın satın almıştır. Bayan (S) 30.06.2017 tarihinde, yurt dışındaki bu altınlarını Türkiye’ye getirmiştir. Türkiye’ye getirilen bu varlık nedeniyle, herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler ve diğer belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlara ilişkin diğer mevzuat uyarınca sır ve mahremiyet kapsamında değerlendirilecektir.

İlginizi Çekebilir!  Havale Nedir? Havale Nasıl Yapılır?

YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı kanun ile 30.06.2017 tarihine kadar yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesine yönelik önemli imkanlar getirilmiştir. Bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun, Kanundan yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Varlık barışı resmi gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR NELERDİR?

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

VARLIKLAR TÜRKİYE’YE NASIL GETİRİLİR?

 • Varlıkların yurda getirilmesinden maksat; 30.06.2017 tarihine kadar bir veya birden fazla seferde), fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi,
 • Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ve aracı kurumlara kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesidir. Söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken Türkiye’ye getirilmesi ihtiyaridir. Yurt dışında bulunan ancak Kanun kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) yukarıda belirtilen varlıklara dönüştürülmek suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
Varlık Barışı Nedir? FinansDünyam.Com
Varlık Barışı Nedir? FinansDünyam.Com

Bu Tebliğin yayım tarihinden (02.12.2016) önce bildirimde bulunanlar bakımından anılan formun düzenlenerek ilgili banka veya aracı kurumlara verilmesi ise ihtiyaridir. Ayrıca şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıklar şirketler tarafından Türkiye’ye getirilebilecektir. Bu durumda, şirket yetkili organlarınca alınmış karar örneği, vekalet veya temsil sözleşmesi gibi tevsik edici belgelerin söz konusu forma eklenmesi gerekmektedir.

Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesinde Tevsik Edici Belgeler:

 • Banka dekontu,
 • Aracı kurum işlem sonuç formları,
 • Deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerdir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak tevsik edici belgelerin, varlığın bulunduğu ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları veya mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından onaylanmış olması şart değildir. Bildirilen varlığa ilişkin olarak, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınan ve başvuru formuna eklenen dekont, ekstre, makbuz gibi belgeler de kullanılabilecektir. Yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili olarak; banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin olarak ayrıca bir inceleme ve araştırma yapılmayacak, form ve ekleri dışında herhangi bir belge istenmeyecektir.

İlginizi Çekebilir!  Kredi Kartı Yapılandırma Nasıl Yapılır?

YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLAR NELERDİR?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt içinde sahip olunan; para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlardır. Bu varlıklar 30/06/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir.

VARLIK BARIŞI İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR NELERDİR?

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde; bu varlıklar vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

 • Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak,
 • Herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmayacak,
 • Soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,
 • Vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecektir.

İşletme kayıtlarına dahil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda;

 • Kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,
 • Gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.

İşletmeye dâhil edilen varlıklar kar dağıtımı sayılmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu